Môj čitateľský denník

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Sofokles :: Antigona

Žáner: dráma, tragédia Hlavné postavy: ANTIGONA – dcéra tébskeho kráľa Oidipa ISMENA – Antigonina mladšia sestra KREÓN – tébsky kráľ EURYDIKA – Kreónova manželka HAIMON – ich syn TEREISIAS – veštec PRVÝ A DRUHÝ POSOL NÁČELNÍK ZBORU ZBOR Obsah: Prológ: Po smrti Polyneika a Eteokla, bratov Antigony a Ismeny, vydal kráľ Kreón nariadenie, ktoré zakazovalo pochovať Polyneika. Kto poruší toto nariadenie, bude potrestaný. Antigona sa rozhodla, že brata pochová aj so všetkými príslušnými obradmi a volala sestru aby jej s tajným pohrebom pomohla. Sestra sa ju snaží odhovoriť od pohrebu tak sa na túto úlohu podujme Antigona sama. Prológ sa končí vstupnou piesňou zboru, ktorá opisuje vojnu medzi novým tébskym kráľom Eteoklom a jeho bratom Polyneikom. Opisuje ich smrť v bratovražednej bitke, kde sa naraz v jednej chvíli obaja bratia zabijú. Prvé dejstvo: Po smrti Eteokla sa Kreón dostáva na tébsky trón. Zboru tébskych starcov oznamuje, že vydal prísny zákaz pochovať Polyneikovo telo, a že ho nechá napospas psom a dravým vtákom, čím sa dopúšťa prehrešku proti bohom, lebo pohreb je podľa nich znakom ľudskosti. Zrazu príde strážca a so strachom Kreontovi oznamuje, že niekto odniesol Polyneikovu mŕtvolu. Kreón sa veľmi nahneval a hrozí vinníkovi smrťou. Prvá pieseň zboru – Oslavuje človeka a jeho prácu v prospech svojej vlasti a odsudzuje každého, kto koná proti svojej vlasti. Druhé dejstvo: Strážca privádza Antigonu do paláca a oznamuje Kreontovi, ako ju našiel pri pohrebe vlastného brata. Antigona svoj čin obhajuje a tvrdí, že jej sú prednejšie božie zákony, ako zákony pozemské. Kreón jej dôvody odmieta a dáva priviesť aj Ismenu, ktorú podozrieva so spolupáchateľstva. Ismena sa priznáva, ale Antigona ju bráni: „Ja som si vybrala smrť, ty si si vybrala život...“. Kreón nariadi obe uväzniť. Tretie dejstvo: Haimon, Kreontov syn a Antigonin snúbenec, prichádza do paláca. Podporuje otca, ale iba v jeho snahe o upevnenie autority, avšak nie za cenu neprávosti. Obhajuje Antigonu a to, o čo sa pokúsila. Zároveň otcovi zdôrazňuje čo si o nepochovaní Polyneika a o uväznení Antigony myslia obyvatelia Téb, ale boja sa to povedať nahlas. Kreón si naďalej stojí za svojim názorom a odmieta prijať rady od Haimona, ako od mladšieho. Haimon sa nahnevá na otca a opúšťa palác. O osude Antigony a Ismeny rozhodne Kreón – Ismenu ušetrí, ale Antigonu dá zaživa pochovať do hrobky v pustatine. Tretia pieseň zboru – Oslavuje Erosovu moc – lásku a čo je človek kvôli láske schopný urobiť. A že zamilovaný človek dokáže povýšiť pôvab nad mocenské záujmy a zákony. Je to víťazstvo Afrodity. Štvrté dejstvo: Antigona začína byť smutná a ľutuje sama seba. Smutná je hlavne preto, že je odsúdená za správnu vec, a že ešte nepoznala nehu manžela. Náčelník zboru už nedokáže zadržať slzy a je tiež smutný. Antigonu odvádzajú do kamennej hrobky v pustatine. Štvrtá pieseň zboru – opisuje hnev bohov a božie tresty voči ľuďom, ktorí sa proti nim previnili. Piate dejstvo: Do paláca prichádza slepý veštec Teiresias. Kreón chce vedieť, čo nové mu prináša. Veštec ho upozorňuje na jeho porušenie mravných princípov a na previnenie voči božskému zákonu. Kreón mu neverí, ale jeho veštbu si vypočuje až do konca. Veštec mu hovorí, že jeho tvrdohlavosť ho dovedie do zúfalstva, lebo mu zomrú členovia rodiny, ako odplata bohov za nepochovanie Polyneika a odsúdenie Antigony. Teiresias dopovie svoju veštbu a odíde. Kreón sa nakoniec podriadi veštbe, lebo pochopil, že zatiaľ všetky veštby od Teiresiasa boli pravdivé. Ide teda pochovať Polyneika a pustiť Antigonu z hrobky. Piata pieseň zboru – oslavuje Bakcha (Dionýza), syna Dia a tébskej ženy Semely. Prosí ho aby ochraňoval Téby aj v tomto čase keď na ne privodil Kreón hnev boží. Epilóg: Do paláca prichádza prvý posol a nesie správu o Antigoninej a Haimonovej smrti. Antigona sa obesila a Haimon vytasil meč na otca, ale ten ušiel, tak sa ním prebodol. Keď sa to Eurydika dozvie, nezvládne to a vráti sa do paláca. Prvý posol vchádza do paláca. Pred palác prichádza Kreón a v náručí nesie mŕtveho Haimona a je nešťastný. Z paláca vychádza druhý posol a oznamuje Kreontovi, že jeho manželka sa prebodla mečom do srdca a aj to, že ho stihla pred tým ako zomrela, prekliať. Kreón pochopil svoje prehrešenie keď prišiel na jeho rodinu dvojnásobný údel smrti. Kreón prosí bohov o odpustenie a žiada aby ho stráže odviedli.

1. ročník | stály odkaz

Komentáre

  1. antigona
    toto je zatiaľ najlepši obsah co som čitala, ale chcelo by to aj napísať aky je to jazykový štýl
    publikované: 27.09.2007 17:40 | autor: ina (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014