Môj čitateľský denník

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Romantizmus (kon. 18. st. – pol. 19. st.)

ROMANTIZMUS (kon. 18. St. – pol. 19. St.) Začiatok tohto obdobia datujeme do rokov vypuknutia veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie – „sloboda, rovnosť, bratstvo“ – dostáva sa do všetkých okolitých štátov. Toto obdobie bolo veľmi zložité, plné protikladov a protirečení, začína sa rozvíjať kapitalistický spoločnosť, mnohí jedinci zaostávajú s vývojom, cítili sa osamotení a stratení. Zdôrazňuje sa cit, rozum je v úzadí. S touto citovosťou súvisí aj vznik sentimentalizmu – filozofický a literárny smer, ktorý sa snaží zobraziť svet objektívne, ale opiera sa o silné citové zážitky. Hlása súcit k biednym a utláčaným, vyzdvihuje prostého človeka s jeho radosťami a starosťami. Ďalším filozofickým smerom o ktorý sa autori opierajú je idealizmus. Zakladateľom bol nemecký filozof hegel. Za prvotné považuje idealizmus myšlienku, vedomia a ducha, všetko hmotné a materiálne je pre nich nepodstatné. Iracionalizmus – uprednostňuje pred rozumom vieru a inštinkt. Romantické postavy: väčšina hlavných postáv pochádza z nižších vrstiev, sú silnými jedincami ktorí dokážu vzdorovať svojmu osudu, bojujú za svoje ideály, o svoju lásku, väčšinou sú odvrhnutí a vyčlenení zo spoločnosti, spoločnosť ich nechápe, postavy sa cítia opustené, osamelé, väčšinou sú individualisti (silný jedinci), niekedy titanisti (nadpriemerné schopnosti, bojujú za ľudstvo) v slovenskej literatúre sa titanizmus nevyskytuje. Pri zobrazovaní postáv využívajú autori autoštylizáciu (vkladá do nej svoje názory a pocity, stotožňuje sa s ňou). Postavy majú veľmi vyvinutú fantáziu, snívajú o lepšom a krajšom živote. Harmónia kontrastov – často sa objavujú protiklady, žánrový synkretizmus – splývanie lyriky a epiky, narúšajú sa hranice medzi literárnymi druhmi a žánrami (veršované romány – Eugen Onegin, básnické poviedky). Autori čerpajú a sú inšpirovaní ľudovou slovesnosťou – najmä formu svojich diel prebrali veršovanú a rýmovú pravidelnosť. Často čerpajú z histórie národa, ospevujú slávne činy hrdinov z minulosti. Jazyk romantických spisovateľov je jednoduchší a je oživený prvkami hovorovej reči.

Literárne obdobia | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014